Odkazy na webu

TRACE

Vysvětlení nařízení (ES) č. 561/2006

NR(EU) č. 165/2014

O tachografech

NV č. 589/2006 Sb.

Odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Zákon č. 361/2000 Sb.

O provozu na pozemních komunikacích

Zákon č. 111/1994 Sb..

O silniční dopravě

Zákon č. 13/1997 Sb.

O pozemních komunikacích

Zákon č. 56/2001 Sb.

O podmínkách provozu vozidel

Zákon č. 247/2000 Sb.

O získávání odborné způsobilosti k řízení..

Vyhláška č. 294/2015 Sb.

Pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 104/1997 Sb.

Provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška č. 341/2014 Sb.

O schvalování technické způsobilosti

Vyhláška č. 478/2000 Sb.

Provádí zákon o silniční dopravě

Vyhláška č. 470/2012 Sb.

O užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným